تبلیغات
bio medical engineering biomechanic - معرفی مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک

bio medical engineering biomechanic

معرفی رشته مهندسی پزشکی درگرایش بیومکانیک
تقریباً در اوایل دههُ 70 میلادی، جامعهُ بین المللی واژه "بیو مکانیک" را برای دانش مطالعه سیستم های حیاتی از دید مکانیکی انتخاب نمود. بیو مکانیک از ابزار مکانیک برای مطالعات آناتومیکی و بررسی کارکرد اندام حیاتی استفاده می کند. ااین علم طیف گسترده ای را از مطالعه تئوری تا کاربردهای عملی می پوشاند.
مطالعه کامل مکانیک شامل دو موضوع اساسی می باشد: استاتیک، که مطالعه اجسامی است که، در اثر نیرویی که بر آن ها ااعمال می شود، در حال سکونی یا وضعیت تعادل باقی می‌مانند و دینامیک، که مطالعه اجسام متحرک است. دینامیک را به نوبه خود می توان به زیر گروه های سینماتیک و سینتیک تقسیم بندی نمود. سینماتیک را می توان علم حرکت نامید، زیرا ااین علم، در مورد روابطی بحث می کند که مابین جابجایی ها، سرعت ها و شتاب ها در حرکت انتقالی و دورانی وجود دارند. این علم با نیروهای درگیر کاری ندارد بلکه فقط به توصیف حرکت ناشی از آن ها می پردازد. سینتیک در مورد اجسام متحرک و نیروهایی بحث می کند که عمل می نمایند تا ایجاد حرکت کنند. برای روشن شدن این مطلب که مطالب مکانیکی فوق را چگونه در مورد بیومکانیک به کار می بریم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Eberhort و همکارانش (1954)، در تحقیق های خود در رابطه با حرکت انسان، ابتدا سینماتیک قدم زدن را مورد بحث قرار دادند و جابجایی های قطعات بدن را در سه صفحه مختصات اصلی توصیف نمودند که این جا بجایی ها شامل تا کردن و باز کردن ران و ساق پا، چرخش لگن و... بود. سپس آن ها سینتیک قدم زدن را با تحلیل نیروهای ماهیچه ای و هم چنین نیروهای گرانشی و عکس العمل سطح، یعنی تمام نیروهایی که برای فشار بدن به طرف جلو و کنترل جابجایی قطعه ای بدن لازم بودند، بررسی کردند.
Dillman (1971)، سینماتیک و سینتیک حرکت تاب خوردن پا را در طول دویدن، مطالعه کرد. در حالی که، plangenhoef (1968)روش مطالعه دینامیک را با استفاده از یک کامپیوتر پیشنهاد نمود. در حال حاضر صدها مطالعه و بررسی مربوط به استاتیک و دینامیک فعالیت های بدن، ارائه و منتشر گردیده است.
با وجود آنکه بیومکانیک از لحاظ انجمن های رسمی بین المللی دانش نوینی به حساب می آید اما تاریخچه پیدایش و ادامه حیات آن چیز دیگری را نشان می دهد:
در بررسی هایی که در مطالعات ارسطو در قرن 14 پیش از میلاد صورت گرفته است، مشخص شده که وی قصد داشته تا با استفاده از تحلیل های هندسی، کارکرد ماهیچه ها را در تولید حرکت حیوانات توصیف کند.
حدود 2000 سال بعد، لئوناردو داوینچی (1519-1425 بعد از میلاد) در نقاشی های آناتومیکی معروفش، مکانیک ایستادن، راه رفتن و پریدن را تشریح کرد و گالیله(1643-1564بعد از میلاد) حدود صد سال بعد اولین تلاش ها را برای آنالیز ریاضی کارکردهای فیزیولوژیکی انجام داد. به خاطر تلاش های پیشگامانهwilliam Harvey (1657-1578 بعد از میلاد) در تعریف آناتومیکی سیرکولاسیون خون در بدن، او را پدر مكانیك سیالات زیستی(biofluid) مدرن می دانند. Alfonso Borelli را نیز به خاطر فعالیت های گسترده اش در زمینه تفسیر و توضیح نیروهایی که توسط ماهیچه تولید می شود، نقش استخوان ها به عنوان محور و ارتباط تنگاتنگ سیستم استخوانی با ماهیچه ها، پدر مکانیک جامدات زیستی (biosolid) قلمداد می کنند.
از اولین متونی كه به بررسی كمی بیومكانیك راه رفتن و آنالیز گیت (gait) می پرداخت، می توان به كتابDe Muto Animalum نوشتۀ Borelli اشاره كرد. وی شاگرد گالیله بود و در كارهایش از نتایجی كه گالیله در مطالعات خود به دست آورده بود برای پیشبرد اهدافش در زمینه مطالعه بیومكانیك استفاده نمود.
كارهای این پیشگامان در زمینه بیومكانیك توسط افراد بزرگی نظیر Isaac Newoton (1727-1642بعد از میلاد)، Danie Bernoulli(1782-1700بعداز میلاد)،Jean.L.M Poiseuille (1869-1799بعد از میلاد)، Thomas Young(1829-1773بعد از میلاد) و بسیاری دیگر پیگیری شد. بررسی تمام فعالیت ها و اقدامات این افراد در زمینه بیومكانیك نیاز به فضایی بسیار زیاد برای توضیح دارد كه در این بحث نمی گنجد. اما با نگاهی گذرا به این اسامی قوانین معتبر علوم فیزیكی و مهندسی به ذهن می آید. برای مثال معادله برنولی در هیدرودینامیك، مدول یانگ در تئوری الاستیسیته، معادله پویسوله برای سیالات و... . براستی اولین جرقه ها برای بیان این قوانین و معادلات از كجا آغاز شد؟ از بررسی سیستم های صنعتی!!!؟ بسیاری از این قوانین و معادلات از مطالعات فیزیولوژیكی و پزشكی برای بررسی و تشریح ساختار و كاركرد سیستم های حیاتی نشأت گرفته اند.
اما نكته بسیار مضحك در این زمینه، این است كه تأثیر این قوانین بر پیشرفت صنعت بیش از اثری بود كه مطالعات فیزیولوژیك گذاشتند. این امر ضرورت وجود شاخه ای از علوم مهندسی به نام مهندسی پزشكی را به خوبی روشن می كند. دانشی كه امروزه در سرتاسر دنیا به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است.
اما سوالی كه ممكن است در این قسمت مطرح شود این است كه وارد كردن علم مكانیك در حوزه مباحث زیستی و حیاتی چه ثمری دارد؟ و اگر علمی به نام بیومكانیك وجود نمی داشت، چه اتفاقی رخ می داد؟
برای پاسخ به این گونه سؤالات و روشن شدن ضرورت وجود دانش بیومكانیك چند مثال می زنیم:
رشد و نمو در انسان از آغاز تولد شروع می شود و به صور مختلفی در بخش های متفاوت بدن، در تمام طول حیات ادامه می یابد. نیروهای مكانیكی می توانند اثر عمده ای بر رشد بدن ایجاد كنند. نیروهای عمود بر بدن به آن اجازه می دهند تا به یك روش نمونه رشد كند. برای مثال ساختار داخلی كلی استخوان عمدتاً با تعداد دفعات بارگذاری بر روی استخوان كنترل می شود. حال فرض كنید در زمان رشد سریع، نیروهایی غیر طبیعی بر بدن وارد شود، این مسئله می تواند منجر به الگوهای رشد غیر عادی شود.
اگر بتوانیم تعیین كنیم كه یك تغییر شكل چگونه ایجاد شده یا می شود، قادر خواهیم بود تا نیروهای تغییر شكل دهنده را رفع كنیم و نیروهایی را به كار بریم كه می توانند فرآیند را معكوس نموده و آن را تصحیح نمایند. درمان بسیاری از تغییر شكل های مادرزادی و غیرمادرزادی توسط ابزارآلات توانبخشی نظیر ارتزها، نمونه هایی برای فهم اصول بیومكانیكی به كاررفته در رشد و نمو می باشند.
از زمانی كه رونگتن اشعه ایكس را به صورت اتفاقی كشف نمود تا به امروز تحقیقات و مطالعات فراوانی بر روی تجهیزات و روش های تشخیصی در پزشكی انجام گرفته است. بسیاری از این روش ها بر مبنای خواص مكانیكی بافت های مختلف بدن صورت گرفته است. یكی از جدید ترین بررسی ها در این زمینه " الاستوگرافی" است.
الاستوگرافی با استفاده از تكنیك امواج فرا صوتی (Ultrasound) میزان سختی و سفتی بافت ها را تصویر می كند. تفاوت میزان سختی در بافت های سرطانی نسبت به بافت های اطرافشان باعث بروز كنتراست در تصویر حاصل می شود و تشخیص سرطان (خصوصاً در سرطان سینه و پروستات) را برای پزشك به سادگی ممكن می كند. این مثال نیز كاربرد بیومكانیك را در مددرسانی به رشته پزشكی به خوبی روشن می كند.
از این دست مثال ها به فراوانی می توان در زندگی روزمره انسان ها، در محیط كار و زندگی مشاهده كرد. در یك محیط كار سالم و امن در درجه اول حفظ سلامت كارگر در محیط كار مطرح می شود نه ساخت مصنوعات صنعتی. كارگران در محیط كارشان با وسایل مختلفی سروكار دارند كه هر یك می توانند سلامت آن ها را به مخاطره بیاندازد. ارگونومی رشته ای است كه در رابطه با طراحی دستگاه ها، ابزار، تجهیزات و وظایفی می باشد كه سازگار با ویژگی های آناتومیك، فیزیولوژیك، ادراكی، رفتاری و مكانیكی انسان ها هستند. تحلیل مكانیكی حركت و وضعیت بدن در طول كار به ارگونومیست اجازه می دهد تا اعمال غیرایمن و شرایط غیر ایمن را تشخیص دهد.
به نقل از وبلاگ مهندسی پزشکی امیر کبیر

نظرات() 
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 09:43 ق.ظ

You suggested it well!
prices for cialis 50mg generic cialis with dapoxetine fast cialis online only best offers 100mg cialis viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg scheda tecnica cialis en 24 hora precios cialis peru cialis dosage amounts cialis super kamagra
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:35 ب.ظ

Terrific data. Thank you.
cialis 5 mg funziona generic cialis in vietnam cialis online generico cialis mexico online prescriptions cialis when can i take another cialis cialis authentique suisse we like it cialis price 5 mg cialis coupon printable cialis et insomni
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Wonderful info. Thanks a lot!
cialis billig canada discount drugs cialis il cialis quanto costa generico cialis mexico are there generic cialis usa cialis online link for you cialis price il cialis quanto costa cialis kamagra levitra costo in farmacia cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:13 ق.ظ

You actually explained that really well!
cialis without a doctor's prescription cialis pills price each cialis para que sirve cialis mit grapefruitsaft look here cialis cheap canada legalidad de comprar cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis rezeptfrei sterreich cialis sicuro in linea cialis 20 mg
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Seriously many of excellent facts!
tadalafilo cialis online deutschland cialis en 24 hora cialis purchasing price cialis wal mart pharmacy sublingual cialis online import cialis prix de cialis acheter cialis kamagra cialis 30 day sample
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
generic cialis review uk buy cialis sample pack cialis kamagra levitra best generic drugs cialis we recommend cialis info cialis online deutschland free cialis generic cialis in vietnam cialis 100mg suppliers cialis online napol
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 06:27 ق.ظ

Truly many of great information!
acquisto online cialis price cialis per pill purchasing cialis on the internet cialis online holland usa cialis online generic cialis at the pharmacy cialis uk acquistare cialis internet cialis side effects dangers cialis free trial
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:18 ب.ظ

You expressed it very well!
cialis for bph buy cialis online cheapest prices on cialis 10 mg click now cialis from canada cialis generique cialis en mexico precio cialis daily reviews cialis dose 30mg we like it cialis price click here cialis daily uk
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:59 ق.ظ

You stated this fantastically.
tadalafil 20mg cialis 20mg prix en pharmacie how do cialis pills work canadian discount cialis ou acheter du cialis pas cher cialis free trial buy generic cialis cialis 200 dollar savings card cialis baratos compran uk cialis coupons printable
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ب.ظ

Regards, I enjoy it!
tadalafilo chinese cialis 50 mg only here cialis pills price cialis per pill cialis vs viagra viagra vs cialis vs levitra cialis 05 cialis tadalafil sublingual cialis online cialis patent expiration
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:36 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of write ups.

can i take cialis and ecstasy cialis from canada tadalafil 20mg cialis tablets for sale cialis super acti cialis 5mg billiger wow cialis tadalafil 100mg generic cialis in vietnam wow cialis 20 ou acheter du cialis pas cher
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Seriously lots of wonderful advice.
cialis pills trusted tabled cialis softabs when will generic cialis be available interactions for cialis cialis generic cialis arginine interactio try it no rx cialis prescription doctor cialis get cheap cialis tadalafil 5mg
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:34 ق.ظ

Info certainly used!!
cialis 20mg prix en pharmacie wow cialis 20 acheter cialis meilleur pri cialis daily dose generic online cialis cialis prices in england cialis without a doctor's prescription prezzo di cialis in bulgaria tadalafilo cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:17 ب.ظ

You have made your position pretty clearly..
cialis coupon opinioni cialis generico enter site very cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis venta a domicilio cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis cialis side effects cialis italia gratis cialis generico in farmacia
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Many thanks, Ample information!

purchase once a day cialis acheter cialis kamagra prix de cialis cialis lilly tadalafi cialis manufacturer coupon cialis professional yohimbe generic for cialis cialis efficacit where to buy cialis in ontario chinese cialis 50 mg
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:38 ب.ظ

With thanks. Numerous information.

deutschland cialis online warnings for cialis free generic cialis safe site to buy cialis online opinioni cialis generico cialis professional from usa cialis pills price each cialis online cialis 5mg billiger cialis generico en mexico
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:58 ق.ظ

You actually explained it well!
we like it cialis soft gel generic cialis pill online cialis 20 mg cut in half buy original cialis non 5 mg cialis generici cialis lowest price cialis pills cialis pills boards cialis para que sirve cialis for sale
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:34 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
tesco price cialis tadalafil generic cialis 5 mg effetti collateral cialis lowest price cialis rezeptfrei cialis prezzo al pubblico when can i take another cialis cialis 30 day sample cialis lilly tadalafi we use it cialis online store
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 01:55 ق.ظ

You actually reported that superbly.
cialis tablets for sale cialis 20mg preis cf cialis usa cost cialis great britain prix de cialis purchase once a day cialis cialis diario compra cialis vs viagra enter site natural cialis acquisto online cialis
pharmacy canada plus
یکشنبه 1 مهر 1397 05:07 ق.ظ

Wonderful information. Thanks a lot!
canada drug pharmacy northwest pharmacies in canada canadian pharmacy world canadian pharmacy king trusted pharmacy canada scam canada pharmacies account buy viagrow pro online pharmacies mexico pharmacy canada drugstore online reviews
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:51 ق.ظ

You explained this exceptionally well.
cialis generic availability tadalafil cialis et insomni cialis authentique suisse generic cialis review uk cialis prezzo in linea basso usa cialis online cialis 5mg usa cialis online cialis en 24 hora
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:45 ب.ظ

Regards! Lots of information.

order a sample of cialis buy name brand cialis on line buy cialis online nz cialis generic how to purchase cialis on line cialis generico in farmacia cialis y deporte generic low dose cialis american pharmacy cialis cialis 5 mg schweiz
canadian pharcharmy online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:21 ق.ظ

Thanks a lot! Numerous data.

canadian medications, liraglutide canada medication prices canadian pharcharmy online24 the best canadian online pharmacies canadian pharmacy no prescription canadian pharmacys pharmacy canada canadian mail order pharmacies canadian medications, liraglutide canadian pharmaceuticals companies
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:21 ق.ظ

Really all kinds of fantastic info.
achat cialis en itali cialis online nederland how do cialis pills work cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online legal generic cialis with dapoxetine cialis professional from usa look here cialis cheap canada only best offers 100mg cialis cialis 100mg suppliers
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:41 ب.ظ

Incredible many of terrific data!
cialis dosage amounts cialis rezeptfrei sterreich cialis tablets generic low dose cialis cialis generico en mexico opinioni cialis generico cialis generico postepay cialis billig cialis professional from usa purchase once a day cialis
viabiovit.com/venta-de-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:03 ق.ظ

Really plenty of helpful knowledge!
buy real viagra online without prescription viagra pharmacy online how get viagra is it legal to buy viagra online from canada can i buy viagra over the counter viagra online pharmacy uk buy cheap viagra generic online i want to buy viagra online get a viagra prescription online buying viagra online
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:45 ق.ظ

You actually said it fantastically.
does cialis cause gout wow look it cialis mexico viagra vs cialis vs levitra cialis generico lilly cialis name brand cheap cialis online cialis price thailand cialis rezeptfrei cialis pills buy online cialis 5mg
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:40 ق.ظ

You mentioned it very well!
viagra buy viagra online pharmacy viagra price of viagra uk viagra cheap prices online order viagra buy viagra online buy cheap viagra online without prescription viagra buy where to buy viagra pills viagra online canada buy online viagra uk
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 02:30 ب.ظ

With thanks. I appreciate it!
link for you cialis price venta cialis en espaa ou acheter du cialis pas cher cialis with 2 days delivery buy name brand cialis on line rx cialis para comprar cialis 5mg prix prices on cialis 10 mg only now cialis for sale in us cialis dose 30mg
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 04:00 ب.ظ

Very good data. Regards.
tadalafil tablets cialis price thailand costo in farmacia cialis cialis kamagra levitra cialis generic tadalafil buy cialis generico lilly interactions for cialis cialis daily dose generic cialis online napol cialis en mexico precio
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  شما به کدام گرایش مهندسی پزشکی بیشتر علاقه دارید ؟
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :